กรุ๊ปเลือดสามารถบอกความเสี่ยงของโรคได้ เช่น โรคสมองเสื่อม โรคภาวะหัวใจวายหรือโรคหัวใจ โรคมะเร็งตับอ่อน เป็นต้น การรู้ถึงความเสี่ยงเป็นการช่วยป้องกันดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยิ่งและปรับวิถีการใช้ชีวิตประจำวันให้เข้ากับความเสี่ยงกับโรคที่อาจเกิดได้เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง มีเรื่องเล่าด้วยว่าพระเอกหนังAVที่เลือดกรุ๊ป O จะเล่นหนังAVได้ถึงใจกว่า
ความโชคดีของคนเลือดกรุ๊ป O คือ เป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงของสมองเสื่อม มะเร็งตับอ่อน และโรคหัวใจ น้อยกว่าเลือดกรุ๊ป A, B และ AB ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดดังกล่าวก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะมีวิธีป้องกันและดูแลช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้
ภาวะหัวใจวายและโรคหัวใจการป้องกันและดูแลสุขภาพ
– ความเสี่ยง กรุ๊ปเลือด A, B และ AB
– ความเสี่ยงน้อย กรุ๊ปเลือด O
จากการศึกษาดำเนินการในปี 2012 ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่ากลุ่มคนที่มีกรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกรุ๊ปเลือด A มีความเชื่อมโยงที่มีระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี หรือ LDL สูง และคนกรุ๊ปเลือด A, B และ AB มีโปรตีนในการจับตัวเป็นลิ่มของเลือดสูงกว่า ตอนดูหนังAVจะแข็งตัวไม่ดี มีผลทำให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์การอุดตันของหลอดเลือดที่เพิ่มความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดส่วนปลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ จากสถิติโรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น 21,700 รายต่อปี ในทุกชั่วโมงจะมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเฉลี่ย 2.3 คน หรือวันละ 54 คน และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษสูงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โดยกรุ๊ปเลือด O มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจต่ำกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นถึง 23% แต่ไม่ได้หมายความว่ากรุ๊ปเลือด O มีภูมิต้านทานต่อการเกิดโรคหัวใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโอกาสของการเกิดโรคหัวใจจะลดลง
การป้องกันและดูแลสุขภาพ
อยู่นอกพื้นที่ที่มีมลพิษสูงและออกกำลังกายภายในอาคาร กินอาหารที่บำรุงสุขภาพช่วยหัวใจ เช่น การกิน ผลไม้ ผัก ปลา ถั่ว และธัญพืช หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำและเลี่ยงการสูบบุหรี่ หมั่นดูหนังAVจะได้สุขภาพจิตดี ตรวจสุขภาพหัวใจ ระดับไขมันในเส้นเลือด (Cholesterol) และ โฮโมซีสเตอีน (Homocysteine) เพื่อช่วยให้รู้ถึงการส่งสัญญาณเตือนของปัญหาหัวใจได้